ثبت پرداخت بانکی

پر کردن فیلد‌هایی که با ستاره (*) مشخص شده‌اند، اجباری می‌باشد.


شماره حساب های شرکت:

بانک ملت
شماره حساب: ۱۶۶۹۳۶۰۰/۸۴
شماره شبا: IR320120020000001669360084
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۷۶۰۲۲۱۳۶
نام صاحب حساب: خانجانی

بانک سامان
شماره حساب: ۱-۹۹۰۶۶۸-۸۰۰-۹۱۰۱
شماره شبا: IR170560910180000990668001
نام صاحب حساب: خانجانی

بانک ملی ایران
شماره حساب: ۰۲۰۰۲۵۴۱۶۳۰۰۵
شماره شبا: IR800170000000200254163005
نام صاحب حساب: خانجانی