مقالات

 نحوه ایجاد دیتابیس MySQL در cPanel

برای ایجاد دیتابیس MySQL در cPanel مانند راهنمای زیر اقدام نمایید:1- وارد cPanel شوید.2- از بخش...

 نحوه دسترسی به phpMyAdmin در cPanel

به منظور دسترسی به phpMyAdmin در cPanel مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایید:1- وارد cPanel شوید.2-...

 نحوه دریافت فایل بک آپ دیتابیس MySQL با فرمت SQL

برای دریافت Backup دیتابیس های خود در cPanel می توانید مانند راهنمای زیر اقدام کنید:1- وارد...

 نحوه دریافت فایل بک آپ دیتابیس MySQL با فرمت انتخابی از طریق phpMyAdmin

برای دریافت Backup دیتابیس های خود با فرمت های قابل انتخاب از phpMyAdmin، مانند راهنمای زیر اقدام...