Viewing articles tagged 'csr directadmin'

 آموزش ایجاد CSR در کنترل پنل دایرکت ادمین

به منظور ایجاد کد CSR در کنترل پنل DirectAdmin مطابق با روش زیر اقدام کنید: ۱- ابتدا به کنترل...