Viewing articles tagged 'ایجاد CSR در دایرکت ادمین'

 آموزش ایجاد CSR در کنترل پنل دایرکت ادمین

به منظور ایجاد کد CSR در کنترل پنل DirectAdmin مطابق با روش زیر اقدام کنید: ۱- ابتدا به کنترل...