دسته بندی ها

دامنه های بین المللی 20

آموزش های مرتبط با دامنه های com. و net. و ...

دامنه های ملی 12

آموزش های مرتبط با دامنه های ir.

قوانین و مقررات دامنه ها 10

قوانین و مقررات ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

مقالات

 نحوه مدیریت Child Name Server از حساب کاربری

Child name server یا Child Host سرویسی است که از سمت ثبت کننده دامنه IRPOWER ارائه میشود تا...

 نحوه مدیریت دامنه ها از طریق ناحیه کاربری

تمامی دامنه هایی که در irPowerWeb به ثبت می رسند، از طریق ناحیه کاربری قابل مدیریت خواهند بود....

 وضعیت (Status) های مختلف دامنه های بین المللی

هر یک از دامنه های بین المللی در شرایط مختلف از وضعیت های خاصی برخوردار هستند که تحت عنوان Status...

 پس از ثبت و انتقال دامنه ایا ایمیل ارسال می شود!

مطابق با قوانین ICANN   سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، مالکین دامنه پس از ثبت اطلاعات در...

 شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی

پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت تمدید دامنه پس از انقضا (روز) IR. 5 - 1 30...

 شرایط عمومی ثبت دامنه های بین المللی

پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت (روز) تعداد حروف مجاز دامنهتعداد DNS ها...