تغییرات در شماره حساب های بانکی

کاربران گرامی،   از تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ دیگر حساب بانک ملی پذیرای پرداخت های آفلاین شما عزیزان نخواهد بود. بدین ترتیب جهت پرداخت آفلاین هزینه صورت حساب های خود می توانید از حساب بانک های ... بیشتر »

۵ اسفند ۱۳۹۸