هاست بک‌آپ

FTP-A

10 گیگابایت فضای بک آپ
50 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...

FTP-B

20 گیگابایت فضای بک آپ
200 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...

FTP-C

30 گیگابایت فضای بک آپ
300 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...

FTP-D

40 گیگابایت فضای بک آپ
400 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...

FTP-E

50 گیگابایت فضای بک آپ
500 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...

FTP-F

100 گیگابایت فضای بک آپ
1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
ارایه دسترسی به پنل مدیریت و FTP
امکان ارسال بک آپ خودکار cPanel, DirectAdmin و ...