سرور اختصاصی

GRE1
 • پردازنده Intel® Core™ i7-6700
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۴ ترابایت (SATA)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
شروع از
779,000 تومان
ماهانه
699,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
GRE2
 • پردازنده Intel® Core™ i7-6700
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۸ ترابایت (SATA)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRE3
 • پردازنده Intel® Core™ i7-6700
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۵۱۲ گیگابایت (NVMe)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRE4
 • پردازنده Intel® Core™ i7-8700
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۱ ترابایت (NVMe)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRA1
 • پردازنده AMD Ryzen 7 1700X
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۵۰۰ گیگابایت (SSD)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRA2
 • پردازنده AMD EPYC 7401P
 • حافظه رم ۱۲۸ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۹۶۰ گیگابایت (NVMe)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRA3
 • پردازنده AMD EPYC 7401P
 • حافظه رم ۱۲۸ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۱.۹۲ ترابایت (SSD)
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRP1
 • پردازنده Intel® Xeon® E3-1275
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۴ ترابایت (SSD)
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRP2
 • پردازنده Intel® Xeon® E3-1275
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۴۸۰ گیگابایت (SSD)
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان
GRP3
 • پردازنده Intel® Xeon® E3-1275
 • حافظه رم ۶۴ گیگابایت (DDR4)
 • دیسک ۲ عدد ۵۱۲ گیگابایت (NVMe)
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • تعداد آی پی ۱ عدد
 • محل میزبانی آلمان