سرور مجازی لینوکس ایران

VLIR-1
 • حافظه رم ۱ گیگابایت
 • پردازنده ۱ هسته
 • فضای دیسک ۱۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰ ترابایت
 • آی پی ۱ عدد
 • موقعیت مکانی آسیاتک/فن‌آوا/مبین نت
VLIR-2
 • حافظه رم ۲ گیگابایت
 • پردازنده ۱ هسته
 • فضای دیسک ۱۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰ ترابایت
 • آی پی ۱ عدد
 • موقعیت مکانی آسیاتک/فن‌آوا/مبین نت
VLIR-3
 • حافظه رم ۲ گیگابایت
 • پردازنده ۲ هسته
 • فضای دیسک ۲۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰ ترابایت
 • آی پی ۱ عدد
 • موقعیت مکانی آسیاتک/فن‌آوا/مبین نت
VLIR-4
 • حافظه رم ۴ گیگابایت
 • پردازنده ۲ هسته
 • فضای دیسک ۲۵ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰ ترابایت
 • آی پی ۱ عدد
 • موقعیت مکانی آسیاتک/فن‌آوا/مبین نت
VLIR-5
 • حافظه رم ۴ گیگابایت
 • پردازنده ۴ هسته
 • فضای دیسک ۵۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰ ترابایت
 • آی پی ۱ عدد
 • موقعیت مکانی آسیاتک/فن‌آوا/مبین نت
VLIR-6
 • حافظه رم ۸ گیگابایت
 • پردازنده ۴ هسته
 • فضای دیسک ۵۰ گیگابایت
 • ترافیک ماهانه ۱۰ ترابایت
 • آی پی ۱ عدد
 • موقعیت مکانی آسیاتک/فن‌آوا/مبین نت