نمایندگی هاست سیپنل اروپا

LR-A

۱ گیگابایت فضای دیسک SSD!

۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

کنترل پنل محبوب cPanel

وب سرور سریع LiteSpeed

قابلیت میزبانی از بی نهایت اکانت

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه

LR-B

۳ گیگابایت فضای دیسک SSD!

۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

کنترل پنل محبوب cPanel

وب سرور سریع LiteSpeed

قابلیت میزبانی از بی نهایت اکانت

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه

LR-C

۵ گیگابایت فضای دیسک SSD!

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

کنترل پنل محبوب cPanel

وب سرور سریع LiteSpeed

قابلیت میزبانی از بی نهایت اکانت

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه

LR-D

۱۰ گیگابایت فضای دیسک SSD!

۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

کنترل پنل محبوب cPanel

وب سرور سریع LiteSpeed

قابلیت میزبانی از بی نهایت اکانت

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه

LR-E

۲۰ گیگابایت فضای دیسک SSD!

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

کنترل پنل محبوب cPanel

وب سرور سریع LiteSpeed

قابلیت میزبانی از بی نهایت اکانت

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه

LR-F

۵۰ گیگابایت فضای دیسک SSD!

۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

کنترل پنل محبوب cPanel

وب سرور سریع LiteSpeed

قابلیت میزبانی از بی نهایت اکانت

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه