سرور مجازی لینوکس

VLUS-1
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه رم
 • ۱۰ گیگابایت فضای دیسک
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
VLUS-2
 • ۵۱۲ مگابایت حافظه رم
 • ۱۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
VLUS-3
 • ۱۰۲۴ مگابایت حافظه رم
 • ۲۵ گیگابایت فضای دیسک
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
VLUS-4
 • ۲۰۴۸ مگابایت حافظه رم
 • ۴۰ گیگابایت فضای دیسک
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
VLUS-5
 • ۴۰۹۶ مگابایت حافظه رم
 • ۸۰ گیگابایت فضای دیسک
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
VLUS-6
 • ۸۱۹۲ مگابایت حافظه رم
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای دیسک
 • ۴۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
VLEU-1
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۱ هسته پردازنده (1vCPU)
 • ۲۰ گیگابایت فضای دیسک NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
 • آلمان/فنلاند موقعیت مکانی
VLEU-2
 • ۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۲ هسته پردازنده (2vCPU)
 • ۴۰ گیگابایت فضای دیسک NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
 • آلمان/فنلاند موقعیت مکانی
VLEU-3
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۲ هسته پردازنده (2vCPU)
 • ۸۰ گیگابایت فضای دیسک NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
 • آلمان/فنلاند موقعیت مکانی
VLEU-4
 • ۱۶ گیگابایت حافظه رم
 • ۴ هسته پردازنده (4vCPU)
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای دیسک NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
 • آلمان/فنلاند موقعیت مکانی
VLEU-5
 • ۳۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۸ هسته پردازنده (8vCPU)
 • ۲۴۰ گیگابایت فضای دیسک NVMe
 • ۲۰ ترابایت ترافیک ماهانه
 • ۱۰۰۰ مگابیت پورت شبکه
 • ۱ عدد آی پی
 • آلمان/فنلاند موقعیت مکانی