هاست لینوکس ویژه

VIP 1

۳۰۰۰ مگابایت فضا / ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۱ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۵۱۲ مگابایت مصرف رم

VIP 2

۵۰۰۰ مگابایت فضا / ۲۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۲ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۱۰۲۴ مگابایت مصرف رم

VIP 3

۱۰۰۰۰ مگابایت فضا / ۳۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهانه / ۳ گیگاهرتز قدرت پردازنده / ۲۰۴۸ مگابایت مصرف رم